اسامی برندگان سومین جشنواره سراسری کتابخوانی

برندگان بالای 19 سال

ردیف نام و نام خانوادگی کدملی استان شهرستان جوایز
1 فریبا جهانی 1540256121 آذربایجان شرقی مراغه هزینه سفر با دونفر همراه
2 جبرییل معظم 1540104664 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 200 هزار تومانی
3 صفا نظمی 1540209423 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 100 هزار تومانی
4 محمد وحدتی 1552935035 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 50 هزار تومانی
5 فاطمه سرمدی نیا 2471781632 فارس جهرم کارت هدیه 50 هزار تومانی
6 مهرداد صمصامی 1540879941 خراسان رضوی مشهد بسته فرهنگی
7 حمیده دیزجی 5079729112 آذربایجان شرقی مراغه بسته فرهنگی
8 فرخنده بندگی 5159348344 فارس وراوی بسته فرهنگی
9 علی رحیمیان اقدم 1540387682 آذربایجان شرقی مراغه لوازم ورزشی
10 علی پیله ور 5069666371 آذربایجان شرقی مراغه لوازم ورزشی

برندگان 13 لغایت 18 سال

ردیف نام و نام خانوادگی کدملی استان شهرستان جوایز
1 سمانه اسدی 1540716511 آذربایجان شرقی مراغه تبلت + پاور بانک + رم مموری
2 محمد حسین قهری 1540617351 آذربایجان شرقی مراغه دوربین عکاسی دیجیتالی
3 ابوالفضل کریمی 3612196405 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 100 هزار تومانی
4 سجاد اصل ریجانی 1540770613 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 50 هزار تومانی
5 احمد رضا سلیمی 372154281 قم قم کارت هدیه 50 هزار تومانی
6 یاسین سلیمی نیا 1590401816 آذربایجان شرقی مراغه بسته فرهنگی
7 مبین دریانی 1540621111 آذربایجان شرقی مراغه بسته فرهنگی
8 کوثر کریمی 3611870641 آذربایجان شرقی مراغه بسته فرهنگی
9 شقایق رضایی 3612363565 سیستان و بلوچستان زاهدان لوازم ورزشی
10 ثمین حمیدی 1540770192 آذربایجان شرقی مراغه لوازم ورزشی

برندگان زیر 12 سال

ردیف نام و نام خانوادگی کدملی استان شهرستان جوایز
1 النا صدقی 1365661563 آذربایجان شرقی تبریز تبلت
2 آیدین ناصری 1540836606 آذربایجان شرقی مراغه ساعت هوشمند
3 اهورا طهماسبی 1540969584 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 100 هزار تومانی
4 امیر محمد مینایی 1540963047 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 50 هزار تومانی
5 امیر محمد کوهی 1540917215 آذربایجان شرقی مراغه کارت هدیه 50 هزار تومانی
6 محمد حسن قهری 1541008359 آذربایجان شرقی مراغه لوازم ورزشی
7 امیرحسین ملکی تاش 1540935132 آذربایجان شرقی مراغه لوازم ورزشی
8 محمدمهدی ساعی جهانگیر 1540899691 آذربایجان شرقی مراغه لوازم ورزشی
9 مریم مهدی دوست 1541241509 آذربایجان شرقیضمراغه مراغه لوازم التحریر
10 امیرسالار سهرابی 1540861716 آذربایجان شرقی مراغه لوازم التحریر